Hem

Bli Medlem     Suzukimetoden     Om Oss     Har HŠnt


 

Suzukidagen 2018

 

 

VŠlkommen till hšstens Suzukidag fšr strŒkar.


En speldag fšr Lundaelever och inbjudna elever som har spelat i ett eller flera Œr.

 

Var? Kulturskolan Lund

 

Datum? Lšrdag 29 september 2018

 

Hur dags? Dagen bšrjar med registrering i Aulan kl. 09.30Đ09.50
                 och avslutas med konsert i Allhelgonakyrkan kl. 14.30.

 

Pedagoger:

Ida Knutsson (violin)
Fredrika Persson (violin)
Cecila Weissenrieder (cello)
Carin Hallberg (viola)
Ackompanjatšrer frŒn Kulturskolan.

Hanna Ydmark (violin)
Bjšrn Ingimar Blšndal (kontrabas)
Marika Wirung (viola)
Elisabet WŠttring (viola)

 

Pris? Medlemskap i Lundabygdens Suzukifšrening Šr obligatorisk fšr Lundaelever som deltager, och fšr medlemmar Šr speldagen gratis.
Information om hur du blir medlem eller fšrnyar ditt medlemskap finns hŠr.
Elever frŒn švriga Suzukifšreningar betalar 100 kronor till Plusgiro 589487-8.

 

Mat? Medtag egen lunchmatsŠck. Det blir 30 minuters lunchpaus i Œr, dvs kortare Šn tidigare. Det serveras frukt pŒ morgonen och fika pŒ eftermiddagen till alla spelande barn. Medfšljande fšrŠldrar kan kšpa fika pŒ plats.

 

Vi ber att fšrŠldrarna till de yngsta barnen Šr kvar hela dagen. LŠrarna kommer att informera alla som det gŠller fšr i fšrvŠg.

 

 

AnmŠlan sker via mail senast fredag 14 september. Skicka mail med barnets namn, instrument, ev. matallergi, samtycke till publicering av bilder, samt vŒrdnadshavarens kontaktuppgifter till Charlotte Merton Gray.

 

Vid frŒgor, kontakta Lundabygdens Suzukifšreningens ordfšrande, Charlotte Merton Gray

Konsert  i Aulan

 

 

 

 

 


Bilder och text copyright © Lundabygdens Suzukifšrening 2018.

Webbansvarig: Charlotte Merton Gray